صرف نظر از اندازه پروژه شما ، ما پروژه شما را با دقت و کیفیت بالا انجام خواهیم داد

انطباق با استانداردهای ایمنی برق

ما درک می کنیم که مرحله صدور گواهینامه برای یک محصول بسیار مهم است لذا ما راه حل هایی را برای به حداقل رساندن خطر عدم انطباق تست در یک آزمایشگاه معتبر ارائه می دهیم.

ما پارامترهای زیادی را برای اطمینان از کیفیت ، قیمت و استاندارد در نظر می گیریم.

با مشاوره و با استفاده از خدمات کلیدی ما برای نظارت بر کل مراحل صدور گواهینامه محصول ، با خیال راحت برای گرفتن استاندارد های محصولات خود اقدام نمایید

ایده یا طرح پروژه ای را دارید؟! ما استقبال می کنیم...

برای جلوگیری از خطر کردن و هزینه های غیر ضروری
فقط با افراد حرفه ای کار کنید